slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » PROFIL SPOLOČNOSTI » Foxconn Slovensko

Foxconn Slovensko

     Spoločnosť Foxconn Slovakia je na slovenskom trhu od júla 2010, začiatky pôsobenia však siahajú do 90. rokov minulého storočia, keď spoločnosť Sony (predchodca Foxconn Slovakia) spustila výrobu v Trnave.

     Technologické Centrum Trnava od svojho vzniku v roku 1996 realizovalo množstvo aktivít: výrobu televíznych prijímačov, servis hracích konzol PlayStation pre Európu, ale aj výrobu komponentov do televízorov (vychyľovacie cievky, vysokonapäťové transformátory, dosky plošných spojov, elektrónové delá).

Foxconn Slovakia - hlavný vstup 

 

     Spoločnosť začínala ako dynamický kolektív mladých ľudí s charakteristickým vysokým pracovným nasadením a flexibilitou. Tieto atribúty zabezpečili úspech Technologického Centra Trnava (oficiálny názov závodu Sony) a zároveň vytvorili podmienky na rast spoločnosti v objeme výroby a počte zamestnancov až do štádia, keď na pokrytie neustále rastúceho dopytu na európskom trhu spoločnosť Sony potrebovala nový, väčší výrobný závod.

     Sony sa preto rozhodla rozšíriť svoje výrobné kapacity a sprevádzkovať nové výrobné priestory v nitrianskom Priemyselnom parku Sever. V októbri 2007 spustil novovzniknutý závod výrobu LCD televízorov BRAVIA.  Vo svojich nových priestoroch Sony nadviazala na montáž LCD televízorov, rozšírila oddelenia automatizovanej aj ručnej montáže a špičkové technologické centrá v oblasti inžinieringu.

     V roku 2008 do priemyselného parku presunulo svoje pôsobenie aj Distribučné centrum Sony, ktoré zabezpečovalo logistické služby pre LCD televízory v rámci Európy. V čase najväčšieho rozvoja zamestnával tento výrobný závod okolo 4 500 zamestnancov, až pokiaľ ho čiastočne nezasiahli dôsledky finančnej krízy v roku 2009.

Foxconn Slovakia - recepcia

     Vývoj na svetovom trhu v období doznievania hospodárskej krízy predznamenal významnú zmenu v smerovaní spoločnosti. V roku 2010 spoločnosť Sony a taiwanská spoločnosť Hon Hai uzavreli strategickú dohodu o odkúpení výrobného závodu do vlastníctva spoločnosti Foxconn Slovakia, svetového lídra v oblasti výroby elektrotechniky.

     Zameranie závodu po tejto transakcii zostalo nezmenené, naďalej sa orientuje na výrobu LCD televízorov a svoj výrobný program plánuje v budúcnosti naďalej rozširovať.

 

 Sezónnosť výroby

     Výroba televízorov podlieha sezónnosti, čo znamená, že každý rok sa strieda nízka a vysoká sezóna. Aby spoločnosť Foxconn Slovakia ako výrobca televízorov obstála v konkurenčnom boji, je potrebné efektívne manažovať výrobu a to predovšetkým v čase nižších objednávok,  t. j. počas nízkej sezóny. Medzi štandardné nástroje efektívneho riadenia vo Foxconn Slovakia patrí napr. spolupráca s agentúrami dočasného zamestnávania počas vysokej sezóny alebo aj dočasný prechod na jednozmennú výrobu počas nízkej sezóny.

     Racionalizácia výroby formou jednozmennej prevádzky počas nízkej sezóny optimalizuje výrobné procesy, zvyšuje efektívnosť výroby, znižuje náklady. Počas vysokej sezóny je opäť plánovaný prechod  na dvojzmenný pracovný model.

AKTUÁLNE