slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » VÝROBNÝ ZÁVOD » Výrobný program

Výrobný program

     Divízia výroby LCD

     Výroba LCD televízorov vo Foxconn Slovakia je rozdelená podľa výrobnej technológie na výrobu finálnych výrobkov, osádzanie dosiek plošných spojov (ktoré zabezpečuje výrobná logistika) a oddelenie zamerané na samotné výrobné zariadenia. Všetky tieto oblasti výroby vyžadujú vysokú mieru synchronizácie, vzájomnú komunikáciu a spoluprácu.

      Náš mladý tím tvoria odborníci z oblasti elektroniky, strojárstva, mechaniky, programovania  a  riadenia ľudí. Výsledky práce týchto odborníkov prinášajú nové riešenia, ktoré nám umožňujú úspešne zvládať nové výzvy a trendy v oblasti technológií, výrobkov, softvéru a vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov. 

LCD výroba

     Výrobný proces sa začína na oddelení osádzania plošných spojov. Stroje a zariadenia v tejto prevádzke osádzajú elektronické súčiastky na dosky s plošnými spojmi. Hlavnými atribútmi súčasnej SMT technológie (technológia osádzania dosiek plošných spojov) je vysoký výkon, rýchlosť a presnosť osádzania na stotiny milimetrov. Rozsah osádzania SMT je od miniatúrnych súčiastok v desiatkach milimetrov až po „veľké súčiastky“ ako konektory, integrované obvody a pod. SMT výroba je náročná na čistotu prostredia a udržiavanie konštantných klimatických podmienok. Uplatnenie tu nachádzajú ľudia so skúsenosťami z oblasti elektroniky, automatizácie a práce v strojovej výrobe.

     Spájkovanie dosiek plošných spojov je plne automatizované. Jednotlivé súčiastky sa spájkujú naraz. Tento proces zaručuje vysokú produktivitu, kvalitu spájkovania, ako aj  ekologické požiadavky na spájkovaciu zliatinu. Týmto požiadavkám je potrebné prispôsobovať zloženie spájkovacej zliatiny. V našom laboratóriu dokážeme skúmať a posudzovať kvalitu spájkovania, realizujeme analýzy súčiastok a osadených dosiek plošných spojov. Tieto kľúčové procesy zastrešujú odborníci v oblasti spájkovania, materiálovej technológie a elektroniky, ktorí okrem analýzy realizujú aj návrh dizajnu dôležitých prípravkov pre SMT a spájkovanie.

     Vyrobená a otestovaná doska prichádza na hlavnú výrobnú linku, ktorá produkuje finálne výrobky  – LCD televízory. Presné plánovanie a synchronizácia s logistikou pomáhajú zefektívniť výrobný proces. Každý výrobok je dôsledne zmontovaný a prechádza viacnásobnou kontrolou kvality, a to aj prostredníctvom automatizovaných procesov. Odborníci zabezpečujú dizajn výrobného procesu, návrh špecializovaných prípravkov pre správne a jednoduché zmontovanie jednotlivých dielcov.

Montáž LCD TV

     Výrobné linky sú v prevádzke dlhodobo alebo nepretržite, a preto potrebujú nepretržitú údržbu jednotlivých zariadení. Oporu v tejto oblasti tvoria technici a inžinieri, ktorí venujú pozornosť preventívnej údržbe a jej neustálemu zlepšovaniu. Jednotlivé výrobné zariadenia je potrebné programovať, nastavovať a udržiavať vo vynikajúcej kondícii s cieľom minimalizovať odchýlky vo výrobe. Zmeny trhu a technológií sa prenášajú do výrobnej sféry a predstavujú stále nové výzvy pre výrobných inžinierov, technikov, programátorov. Ich skúsenosti a vedomosti predstavujú potenciál na dosahovanie vynikajúcich výsledkov.

     Foxconn Slovakia spolupracuje s ostatnými sesterskými firmami, zákazníkmi a dodávateľmi na medzinárodnej úrovni. Samozrejmosťou sú jazykové znalosti. V každej pracovnej oblasti majú naši pracovníci možnosti na sebavzdelávanie a rast.    

     

Materiálová divízia

     Material Division (Materiálová divízia) sa stará o komplexný tok materiálu pre jednotlivé výrobné oddelenia vo Foxconn Slovakia. Podstata spočíva v prijatí materiálu od dodávateľov do firemných skladov, jeho správe a následnom dodaní až ku koncovému výrobnému bodu. 

Sklad materiálu

 Divízia sa skladá z troch oddelení:

1)      Oddelenie Inbound Logistics:

     Medzi činnosti tohto oddelenia patrí príjem všetkého výrobného materiálu z rôznych krajín pôvodu (Európa, Ázia, Amerika atď.). Väčšinou ide o materiál s dlhším dodacím časom tzv. lead-time, a preto aj výška skladových zásob je vyššia, zohľadňujúc efektívnosť celkovej logistiky, ako aj nákladov s ňou spojených.

2)      Oddelenie Matecon (JIT – „just in time“ operácia):

     Toto oddelenie sa zaoberá príjmom, správou a následným vyskladňovaním materiálu od lokálnych dodávateľov. Takýto materiál sa zväčša dováža buď v časových cykloch (napr. hodinové dovozy),  alebo podľa individuálnych požiadaviek výrobných oddelení.

3)      Oddelenie Kitting:

     Činnosť tohto oddelenia spočíva v príprave a vyskladňovaní materiálu pre našich externých partnerov. Zväčša ide o mimoslovenských partnerov.

     Celkový počet zamestnancov vo všetkých troch oddeleniach je približne 350. Tento počet sa, samozrejme, mení v závislosti od výrobných plánov. Všetci zamestnanci sa zúčastňujú interných školení, a to jednak povinných, ale aj tých,  pri ktorých si môžu zdokonaľovať svoje schopnosti a personálny rast. Zamestnanci sú rozdelení do troch skupín, a to nasledovne:

A)    Production Group (tzv. Operatívna skupina) – skupina zodpovedná za fyzickú manipuláciu s materiálom v skladoch, ako aj vo výrobe.

B)     System Group (tzv. Systémová skupina) – skupina zodpovedná za manažment skladových zásob v skladovom hospodárstve firmy Foxconn Slovakia.

C)    Process Group (tzv. Procesná skupina) – skupina zodpovedná za tvorbu operačných postupov a štandardov pre manipuláciu s materiálom.

 Production office

Pohľad kľúčových zamestnancov z jednotlivých skupín:

 Erika Kadúcová (vedúca operatívnej skupiny):

     Som „group leadrom“(skupinovou vedúcou) na MTD (materiálovej divízii) oddelení už druhý rok. Zastrešujem oblasť skladovania a hlavne zásobovania vo výrobnej časti. Spolupracujem so siedmimi zmenovými inžiniermi, s množstvom “line leadrov“ (líniových vedúcich)  a s asi 300 operátormi. Moja práca ma napĺňa hlavne preto, lebo pracujem s ľuďmi. Je to možno pre niektorých najzložitejšia práca, ale ja by som bez kontaktu s ľuďmi nevedela žiť. Rada chodím medzi ľudí, pomáham im, pýtam sa ich na  nápady a názory a potom sa snažíme s ostatnými zlepšiť a zefektívniť ich prácu tak, aby sa im lepšie, pohodlnejšie a efektívnejšie pracovalo. Čo sa týka skúseností a znalostí, učím sa každým dňom nové a nové veci, aj keď v tejto firme pracujem šestnásty rok. Som stále otvorená rôznym novým podnetom a nápadom, pretože to človeka posúva ďalej a dáva mu možnosť osobnostne rásť. Veľkými skúsenosťami sú pre mňa najmä rôzne projekty, v ktorých pomáhame zvyšovať efektivitu práce, znižovať náklady pre firmu a zjednodušovať rôzne postupy a procesy. Komunikujem pritom s mnohými inými oddeleniami, čo ma tiež učí, že spolupráca medzi kolegami je jedna z najdôležitejších zložiek dobrého fungovania našej firmy. Pracujem v skvelom tíme, kde sú úžasní ľudia. Navzájom sa dopĺňame a pomáhame si, čo prispieva k pohode a dobrému výkonu v práci.

Zuzana Kovačičová (vedúca systémovej skupiny):

     Neoddeliteľnou súčasťou materiálového zásobovania je aj jeho systémová evidencia. Už niekoľko rokov som na čele tímu, ktorý sa stará o to, aby každá jedna súčiastka bola presne evidovaná aj elektronicky a našla si svoje správne miesto. Od príjmu materiálu, cez jeho prípravu k výrobným linkám až po jeho spotrebu sa všetci usilujeme o to, aby každý fyzický presun bol zaznamenaný s čo najväčšou presnosťou aj v systéme. A to nie je ľahká úloha. Prispôsobiť naše možnosti a zladiť ich s možnosťami systému je pre mňa výzvou i teraz, pretože sa naše procesy neustále vyvíjajú a zlepšujú. Je neuveriteľné, aký má práve systémová evidencia vplyv na celý chod výroby. Aj ten najmenší problém, či technický alebo iný, má na ňu veľký dosah. Hoci v tejto firme robím už trinásť rokov, až pri tejto práci som našla samu seba, pretože ma napĺňa a čo je pre mňa najdôležitejšie, aj ma baví.

Zuzana Besedová (vedúca procesnej skupiny):

     Proces toku materiálu v Materiálovej divízii mal od začiatku „mateconu“ za úlohu zjednotiť proces zásobovania materiálu na všetkých pracovných zmenách rovnakým spôsobom a vždy flexibilne reflektovať požiadavky predchádzajúcich aj nasledujúcich oddelení. „Procesáci“ boli zo začiatku rozdelení na audítorov a procesných technikov. Postupom času a prebratím širšieho spektra zodpovednosti sa všetci dostali na úroveň procesných technikov a ich náplňou už dávno nie je len vykonávanie rôznych kontrol,  napr. 5S (organizácia pracovného miesta) a dodržiavanie procesov, ale aj riešenie rôznych problémov počas výroby, preškoľovanie operátorov, rozbiehanie a zavádzanie trialov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu pri zásobovaní, ako aj štandardizácia nových i zabehnutých procesov. Mne osobne je cťou usmerňovať tím týchto šikovných ľudí.

      Fungovanie Materiálovej divízie je zabezpečené rôznym technickým a systémovým vybavením v podobe aplikácií a programov, ktoré neustále prechádzajú vývojom a zdokonaľovaním tak, aby bola zabezpečená maximálna efektívnosť celej divízie.

 

AKTUÁLNE