slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » VÝROBNÝ ZÁVOD » Inžiniering

Inžiniering

Divízia Inžiniering

Inžiniering (Engineering divizion) je dôležitým hráčom v procese výroby LCD televízorov.  V rámci celej divízie pracuje približne 110 zamestnancov, ktorí sú rozdelení na úrovne inžinier a technik.

Inžiniering má 3 samostatné oddelenia:

 • Electrical Engineering
 • Manufacturing Engineering
 • Mechanical Engineering

Inžiniering 

Elektrickí model lídri

    Zodpovedajú za bezproblémové uvedenie nových modelov LCD TV do výroby. Po technickej stránke zabezpečujú všetky elektrické súčiastky, resp. ich správne (on-time) načasovanie, otestovanie, ako aj prípravu do výroby. Komunikujú s elektrickým dizajnom a s ostatnými oddeleniami závodu. V neposlednom rade elektrickí model lídri musia taktiež riešiť technické problémy z výroby a podieľajú sa na aktivitách, smerujúcich k znižovaniu výrobných nákladov.

Mechanickí inžinieri

     Zodpovedajú za mechanické súčiastky (plastové, kovové a pod.) pri nábehu nových modelov LCD TV do výroby.  Komunikujú s dizajnom a jednotlivými dodávateľmi a zabezpečujú, aby boli súčiastky po technickej stránke pripravené načas pre výrobu. Podobne ako elektrickí model lídri riešia technické problémy z výroby a podieľajú sa na aktivitách, smerujúcich k znižovaniu výrobných nákladov.

SW inžinieri

     Starajú sa o softvérové riešenia v LCD TV pri nových modeloch, ako aj o softvérové aplikácie, používané priamo vo výrobe (čítačky, JIG-y a pod...) .

Parts inžinieri

     Ich úlohou  je spolupracovať na testovaní chybných súčiastok, ako aj na komunikácii s dodávateľom a dizajnom.

Manufacturing inžiniering  

     Nesie zodpovednosť  za prípravu výroby nových modelov. Navrhujú a realizujú výrobné zariadenia a pripravujú rozpočet na ich nákup. Úzko spolupracujú s dizajnom v období skúšobnej prevádzky, kde navrhujú zmeny pre zlepšenie produktivity ešte v štádiu, kedy dizajn výroby nie je ukončený.

Production support

     Členovia tohto tímu riešia problémy priamo na výrobných linkách a v prípade potreby komunikujú s ostatnými tímami a oddeleniami.

 Engineering Information control

     Oddelenie spracúva technickú a výrobnú dokumentáciu (Bill of material, ECS (original ECN) - Engineering change notice, PCS (original PCN) - Production change notice) k vyrábaným modelom LCD TV tak, aby obsahovala korektné údaje. Súčasne sa zaoberá technickou dokumentáciou a zmenami dizajnu. Dokumenty oddelenia, spracované včas a bez chýb sú zárukou, že všetky ďalšie procesy, potrebné pri výrobe LCD TV, budú prebiehať na základe správnych údajov. Členovia tohto oddelenia taktiež poskytujú odborné školenia ostatným oddeleniam.

Panel Engineering

     Zabezpečuje nábeh nových panelov (obrazoviek) do výroby. Komunikuje s dizajnom, dodávateľmi a jednotlivými oddeleniami. Zodpovedá za testovanie nových panelov a rieši prípadné technické problémy. Výrobným oddeleniam poskytuje informácie o špecifikácii panelov.

 

Inžiniering

Čo hovoria o svojej práci naši kolegovia?

Rasťo Skulský, Engineer:

     “Naša práca spočíva v zavádzaní nových modelov LCD TV do výroby od kontroly zoznamu materiálu, skúšobnej výroby, testov, meraní, reportov až po riešenie problémov s novými modelmi. Pri tejto činnosti aktívne spolupracujeme a komunikujeme s dizajnom a ďalšími oddeleniami vo Foxconn. Taktiež máme na starosti aj aktuálne vyrábané modely LCD TV, riešime výrobné problémy a zapracúvame zmeny do výrobnej dokumentácie.”

Miriam Pašková, Parts Engineer:

     „Náplňou mojej práce na poste Electrical Parts Engineer  je komunikácia s dodávateľmi, a tým zabezpečovanie bezchybných súčiastok do výroby. Na našom oddelení sa snažíme preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad vstupné kontroly súčiastok, zabezpečiť  plynulý chod výroby z pohľadu kvality súčiastok. V prípade, že dodávateľ pošle súčiastky s kvalitatívnym problémom, je mojou úlohou zabezpečiť, aby sa nedostali do výroby a zariadiť finančnú náhradu, výmenu za bezchybné kusy, prípadne rework.

Soňa Barteková, BOM technik:

“Moja práca obnáša zostavovanie BOM-ov (zoznamov súčiastok) pre u nás vyrábané LCD panely. Taktiež upravujem BOM-y a výrobné procesy pomocou ECS/PCS. Súbežne školím kolegov k spomínaným dokumentom a správe technickej dokumentácie a dizajnu.”

Mikichika Sakata, Manager:

„Naše oddelenie panel inžinieringu poskytuje podporu pre LCD panely, ktoré sú kľúčovou častou LCD TV. K našim zodpovednostiam patrí predstavenie nových panelov, analýza a riešenie problémov vo výrobe, zlepšovanie procesu výroby, komunikácia s dizajnom a dodávateľmi panelov. Zlepšenie kvality panelov nám pomáha okrem iného znižovať nákladovosť výroby eliminovaním výrobných strát. Našou výzvou je preto hladký proces uvedenia do výroby, zlepšenie kvality a zníženie nákladov.“


AKTUÁLNE