slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » VÝROBNÝ ZÁVOD » Kvalita

Kvalita

      Pre spoločnosť Foxconn Slovakia je kvalita výroby a produktov a ich včasné dodanie na prvom mieste. Plnenie tejto priority zabezpečujeme zlepšovaním celého výrobného procesu cez dôkladné poznanie a prispôsobenie sa potrebám zákazníka. Našim cieľom je kvalita a konkurencieschopnosť vyrábaných produktov s ohľadom na neustále zvyšovanie efektivity výrobných procesov.

 POLITIKA KVALITY FOXCONN SLOVAKIA

Pyramída kvality

Cieľom systému riadenia kvality je spokojnosť zákazníka, ktorú chceme dosiahnuť:

 • kvalitou výrobku
 • kvalitou služieb
 • neustálym zlepšovaním všetkých procesov

Pre dosiahnutie cieľa:

 1. Neustále kontrolujeme, monitorujeme, vyhodnocujeme a udržiavame všetky procesy za pomoci dostupných indikátorov a auditov.
 2. Zavádzame také zmeny do výrobného procesu, ktoré vedú k odstráneniu výrobných chýb.
 3. Neustále zlepšujeme kvalitu výroby v snahe minimalizovať nežiaduce okolnosti v podobe reklamácií.
 4. Príslušnými opatreniami predchádzame chybovosti a snažíme sa ju minimalizovať.
 5. Zvyšujeme povedomie zamestnancov o kvalite zabezpečením príslušných tréningov.
 6. Monitorujeme a zisťujeme  zákaznícku spokojnosť prostredníctvom všetkých dostupných metód.

 

     Pri svojej práci sa opierame o manuál kvality s popisom základných bodov prístupu na zabezpečenie kvality pre rôzne časti interných procesov, ako sú:

 Systém riadenia kvality:

 • Riadenie - manažment
 • Riadenie zdrojov
 • Výroba produktov
 • Meranie, analýza a zlepšovanie
 • 

ISO NORMA

     Systém riadenia kvality v spoločnosti Foxconn Slovakia bol zavedený v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008.

Všetky procesy sú pritom pravidelne kontrolované a overované internými i externými auditmi.

 

NÁSTROJE RIADENIA KVALITY

KAIZEN                                         SIX SIGMA                                  5S 

 

   Kaizen                Six Sigma                 5S

                   

LEAN                                                          PIA – Production inovation activity

LeanKaizen

 

     Keďže výsledná kvalita výrobku podstatne závisí aj od ľudského faktora, sú zamestnanci pravidelne školení, získavajú certifikáty a zapájajú sa do zlepšovania procesov.

     Povinnosťou každého zamestnanca je dodržiavať navrhnuté preventívne alebo nápravné aktivity, ak vie o limitoch, ktoré spôsobili alebo môžu spôsobiť nekonformitu produktov.

 

     Zamestnanec s povedomím kvality + kvalitný výrobný proces = spokojný zákazník


 

AKTUÁLNE