slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » KARIÉRA A VZDELÁVANIE » Nábor zamestnancov » Výberový proces

Výberový proces

  Pri výbere kandidátov na pohovor naši personalisti (recruiteri) postupujú na základe vopred stanovených požiadaviek zo strany oddelení a manažmentu. Na pohovor sú pozvaní iba tí kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú naše hlavné podmienky. Tie sú vždy uvedené v popise pozície.

Trvanie výberového procesu

     Na základe typu, rôznorodosti pozície a špecifickej náročnosti môže proces výberového procesu trvať od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov. Personalista vás bude v priebehu prvého stretnutia v našej spoločnosti informovať o predpokladanom trvaní resp. uzatvorení výberového konania.

Výberový proces - Flowchart 

 

Pohovor

     Vybraného kandidáta telefonicky oslovuje personalista, ktorý si s ním dohodne termín a čas stretnutia, predstaví priebeh pohovoru a prípadné ďalšie detaily. V závislosti od náročnosti pozície sa odráža aj počet kôl, ktoré je potrebné absolvovať.

     Prvé kolo pohovoru je za účasti personalistu, ktorý vám prestaví spoločnosť, štruktúru oddelenia a pozíciu, dá vám bližšie informácie o pracovných podmienkach a benefitoch. Taktiež sa bude zaujímať o vaše vzdelanie, pracovné skúsenosti a vedomosti z danej oblasti. Rovnako sa  bude snažiť zistiť vaše predpoklady na výkon pozície a preskúša vaše jazykové znalosti (pri pozíciách, ktoré si to vyžadujú).

     Druhé kolo pohovoru sa uskutočňuje za prítomnosti osoby zodpovednej za danú pozíciu v rámci oddelenia. Štandardne to býva manažér oddelenia, tím líder alebo zmenový líder – v závislosti od typu pozície. S kandidátom rozoberajú predovšetkým odbornú časť týkajúcu sa výkonu konkrétnej pozície a skúsenosti a vedomosti z požadovanej oblasti.  Na základe požiadaviek na využívanie anglického jazyka sa môže časť alebo aj celý pohovor uskutočňovať v anglickom jazyku. V prípade, že si to situácia vyžaduje, môže sa uskutočniť ešte tretie kolo pohovoru za účasti divízneho manažéra. Súčasťou pohovorov na elektrotechnické pozície je písomné testovanie z príslušnej odbornej oblasti, eventuálne z anglického jazyka.

     Na základe vyhodnotenia pohovoru personalista informuje kandidátov o priebehu, resp. ukončení výberového konania. Našou prioritou je informovať kandidátov v čo najväčšej možnej miere. Vzhľadom na náročnosť výberového konania sa môže stať, že sa celý proces predĺži, preto by sme chceli poprosiť všetkých uchádzačom o trpezlivosť. V prípade akýchkoľvek otázok o priebehu výberového konania neváhajte kontaktovať nášho personalistu.

 

AKTUÁLNE